Samenwerking ESF (Europees Sociaal Fonds)

Nieuws

Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds startten we in 2017 met 2 projecten: één rond opleidingen en één rond het uitwerken van een duurzaam loopbaanbeleid.

Duurzame loopbanen (ESF oproep 396)
Als organisatie streven we ernaar onze medewerkers te betrekken bij het reilen en zeilen binnen Henco. Op HR-vlak vertaalt zich dit in het streven naar een organisatiecultuur waar onze medewerkers zich kunnen ontplooien binnen een herzien HR kader. Met steun van het ESF kunnen we op een veel bredere en inhoudelijk sterkere wijze ons loopbaanbeleid versneld ontwikkelen met aandacht voor competentiebeleid, werving- en selectie, onthaal, evaluatie, loopbaanbeleid, opleidingen, leiderschap en loonbeleid.

Opleidingen (ESF oproep 395)
In lijn met de strategische doelstellingen en het operationeel plan biedt Henco naast de vaktechnische opleidingen vorming aan in volgende clusters:

  • digitale vaardigheden met onder meer vorming in het optimaal gebruik van Office tools en systemen voor warehousemanagement, customer relationship management en procesoptimalisatie
  • sociale vaardigheden, met focus op betrokkenheid en samenwerking, leiderschap en commerciële vaardigheden.
  • bedrijfsinnovatie om inzicht te verwerven in nieuwe productietechnieken, grondstoffen en marktontwikkeling