Parel aan de skyline van Rotterdam

Nieuws Referenties

First Rotterdam is de naam van herontwikkeling van het terrein Weenapoint en het voormalig bouwcentrum tegenover het centraal station. De nieuwbouw bestaat uit een rechthoekig bouwblok van 35 meter hoog met daarbovenop een toren van 130 meter.  Daarin bevinden zich ca 40.000 m² kantoren, 400 m² horeca ruimten en 185 ondergrondse parkeerplaatsen.

lnstallatie- en klimaattechnisch een grote klus

Een paar cijfers ter illus­tratie: ongeveer 10 km aansluitleidingen, 40.000 fittingen, 4.500 kogelkranen en 2.200 ventielsets. Totaal ruim 32.000 persver­bindingen en ruim 26.000 schroefdraadverbindingen.

Kunststof in plaats van staal

Aanvankelijk zouden er alleen stalen leidingen in het project komen maar in goed overleg met de opdrachtgever en Henco is er gekozen om ook kunststof toe te passen. Met  name het verdeelleidingwerk boven het klimaatplafond bleek hier bij uitstek voor geschikt. En niet zonder reden; daar de doorlooptijd van het bouwproject kort was, is er gezocht naar optimalisaties. Mede door voor kunststof leidingen van Henco te kiezen heeft men dit waar kunnen maken. Met de engineering zijn er gecodeerde standaarden uitgedacht met zoveel mogelijk repetitie, dit leidingwerk is exact op maat door Henco aangeleverd.

Gezamenlijke inspanning

Frank van Gijtenbeek, Key Account Manager lnstallatietechniek Henco: 'Het meedenken, en dan direct in het voortraject, heeft hier zijn waarde bewezen. Het gaat om de prefabricatie van onder andere duizenden op maat te leveren stukken buis, inclusief op maat te buigen bochten. Dankzij een gezamenlijke inspanning is een hoge graad van efficiëntie gehaald en dat heeft tot evidente voordelen geleid.'

Case in het kort

Project?
First

Waar?
Rotterdam

Wanneer?
2015

Type?
Kantoorruimtes, horeca en ondergrondse parkeerplaatsen

Toepassingsgebied?
Sanitair en klimaatplafonds